Save the date! Webbinarium 26 mars

Den 26:e mars ordnar vi ett webbinarium tillsammans med Carbon Actions svenskspråkiga projekt. Medverkar gör bland annat växtodlingsrådgivaren Emil Hästbacka och jordbrukaren Cristian Nylund.

LÄNK

Info september 2023

Smarta Vatten är ute i fält och under sommaren kommer det att plåppa åpp fältträffar på olika håll hos våra demogårdar.

LÄNK

Kustvatttendag 2023

Ålands landskapsregering bjuder in till kustvattendag den 20 september, 2023. Dagen ordnas i lagtingets auditorium, Sälskär. Anmälan senast torsdagen den 14 september

LÄNK

Fältträffar i sommar

Smarta Vatten är ute i fält och under sommaren kommer det att plåppa åpp fältträffar på olika håll hos våra demogårdar.

LÄNK

Projekt om Naturbaserade lösningar

Under åren 2022-2024 kommer Ålands Vatten att driva ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet som fokuserar på så kallade naturbaserade lösningar med fokus på Åland på multifunktionella våtmarker och kombidammar inom vattenskyddsområdet för Markusbölefjärden.

LÄNK

Projektet SMARTA VATTEN

Under åren 2022-2025 ska Ålands Vatten Ab leda projektet SMARTA VATTEN med fokus på vinn-vinn för en hållbar dricksvattenproduktion och en hållbar livsmedelsproduktion.

LÄNK

Vattenwebb för Åland

Ålands landskapsregering har tagit fram ett belastningsverktyg (vattenwebb) i samarbete med SMHI i Sverige. Verktyget använder modellberäkningar och kan genom modelleringar visa vilken belastning som kommer från olika områden på Åland och vilka källorna är.

LÄNK

Status för ÖSTERSJÖN 2020

På Åland är vi omgivna av Östersjön och ofrånkomligen har vi ålänningar en relation till detta känsliga innanhav. Vi frågar oss, hur mår Östersjön runt Åland idag?

LÄNK

Seminarium om dikning och minskad jordbearbetning

Dikning och minskad jordbearbetning ökar skördarna och låter näringsämnen stanna kvar på åkrarna istället för att rinna ut i vattendragen runtomkring. I november 2019 ordnade Ålands Vatten Ab och vattenskydd.ax ett heldagsseminarium och en lunchföreläsning i ämnet.

LÄNK

Lantbruk och vattenskydd

Tillgång till rent vatten är en nödvändighet för jordbruket samtidigt som verksamheten i sig påverkar vattnets kvalitet och livsmiljön under ytan. Framtidens jordbruk behöver gå hand i hand med vattenskyddet.

LÄNK

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska