Top
Kolinlagrande jordbruk

Kolinlagrande jordbruk

Fler och fler intresserar sig för det som kallas kolinlagrande jordbruk. Kolinlagrande jordbruksmetoder är ofta också bra för vattenmiljön genom minskade näringsförluster. Vattenskydd.ax bjöd in Anne Antman från Baltic Sea Action Group och projektet Carbon Action Svenskfinland....

Fler och fler intresserar sig ...

Read More

Lantbruk och vattenskydd

Tillgång till rent vatten är en nödvändighet för jordbruket samtidigt som verksamheten i sig påverkar vattnets kvalitet och livsmiljön under ytan. Framtidens jordbruk behöver gå hand i hand med vattenskyddet....

Tillgång till rent vatten är e...

Read More