Kustvatttendag 2023

 

Ålands landskapsregering bjuder in till kustvattendag onsdagen den 20 september i lagtingets auditorium, Sälskär.

Tid: 8.30 – 17.00

Anmälan senast torsdag 14 september genom mail: susanne.vavare[@]regeringen.ax eller telefon 018-25456

 

Program förmiddag 8.30  -11.15

8.30–8.40 Introduktion från moderator Ellen Bruno

8.40–9.10 Trender i Östersjöns fiskproduktion: Förändringar i rekrytering, överlevnad och tillväxtmönster. Forskare Henrik Svedäng, Östersjöcentrum, SU.

9.10–9.40 Fiskförvaltning och områdesskydd – hur hänger de ihop? Forskare Ulf Bergström, SLU AQUA

FIKA 9.45–10.10

 10.10–10.40 Kartering av ekosystemtjänster – hur kan vi stärka vårt naturkapital i Östersjön. Forskare Lena Bergström, SLU AQUA.

10.40–11.10 Tumlare i Östersjön. Ida Carlen, Naturskyddsföreningen, Sverige.

LUNCH 11.15–12.10

Program eftermiddag 12.15 – 17.00

12.15–13.00 Övergödningen – En resurs för tillväxt inom blå biodiversitet. Joel Lindholm / Under Ytan.

13.00–13.40 Kustvattenkvaliteten på Åland under de senaste decennierna. Amanuens Tony Cederberg, Husö biologiska station / Åbo akademi.

13.40–14.15 Ny fart i vatten- och havsvården i Finland med hjälp av strategiskt LIFE-projekt. Biolog Helena Puro, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

FIKA 14.15–14.30

14.30–15.00 Ålands värdefulla undervattensnatur och uppföljning inom LIFE-projektet Biodiversea. Marinbiolog Charlotta Björklund, miljöbyrån, landskapsregeringen.

15.00–15.30 Biodiversitet i vindparker till havs.
Biolog Lotta Nummelin (vindkraftsbolaget OX 2).

15.30–16.00 ”Levande vikar – ett åtgärdsprojekt”.
Forskare Joakim Hansen, SU.

16.00–16.30 Ekosystembaserad havsförvaltning
Havs- och vattenmyndigheten, Sverige.

16.30–17.00 Frågestund, sammanfattning med avslutande ord från moderator och föreläsarna om vad vi alla behöver göra för att få till stånd nödvändiga förbättringar i Östersjön.

Liknande artiklar

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska