Seminarium om dikning och minskad jordbearbetning

Dikning och minskad jordbearbetning ökar skördarna och låter näringsämnen stanna kvar på åkrarna istället för att rinna ut i vattendragen runtomkring. I november 2019 ordnade Ålands Vatten Ab och vattenskydd.ax ett heldagsseminarium och en lunchföreläsning i ämnet.

Huvudföreläsare var Jenny Jochnick, Agronom och vattenstrategisk rådgivare, från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Föreläste gjorde även Conny Pettersson, lantbrukare från Danbyholms gård i Sörmland i Sverige.

Jenny och Conny delade med sig av sitt arbete och sina erfarenheter kring minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark. Dagen därpå ordnades gruppdiskussioner, för att låta deltagarna föra fram frågor och synpunkter på ett mer konkret sätt.

Vattenskydd.ax passade samtidigt på att kartlägga vad deltagande lantbrukare önskar att vi fokuserar på inom Leaderprojektet ”Minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark”.

”Gårdsvis rådgivning, dikeskunskap, vattendragsgrupper, skyddszoner och minskad jordbearbetning är exempel på sådant som framkom i både föreläsningar och diskussioner under dagen.”

Dagens presentationer finns att få per e-post via projektledare Ann Nedergård, ann.nedergård@vatten.ax

Ålands Radio gjorde en intervju vid lunchseminariet den 22 november. Lyssna på den här.

En sammanställning från gruppdiskussionerna hittar du här.

Mer information om vattenskydd i jordbrukslandskapet hittar du här.
Mer information om LEADER projektet ”Minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark” hittar du här.

Förbättrad markstruktur, dikesvård och bra dränering är åtgärder som Jenny Jochnick lyfter fram som viktiga för att minska växtnäringsförlusterna från jordbruksmark.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska