Top

Seminarium om dikning och minskad jordbearbetning

Dikning och minskad jordbearbetning ökar skördarna och låter näringsämnen stanna kvar på åkrarna istället för att rinna ut i vattendragen runtomkring. I november 2019 ordnade Ålands Vatten Ab och vattenskydd.ax ett heldagsseminarium och en lunchföreläsning i ämnet.

Huvudföreläsare var Jenny Jochnick, Agronom och vattenstrategisk rådgivare, från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Föreläste gjorde även Conny Pettersson, lantbrukare från Danbyholms gård i Sörmland i Sverige.

Jenny och Conny delade med sig av sitt arbete och sina erfarenheter kring minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark. Dagen därpå ordnades gruppdiskussioner, för att låta deltagarna föra fram frågor och synpunkter på ett mer konkret sätt.

Vattenskydd.ax passade samtidigt på att kartlägga vad deltagande lantbrukare önskar att vi fokuserar på inom Leaderprojektet ”Minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark”.

”Gårdsvis rådgivning, dikeskunskap, vattendragsgrupper, skyddszoner och minskad jordbearbetning är exempel på sådant som framkom i både föreläsningar och diskussioner under dagen.”

Dagens presentationer finns att få per e-post via projektledare Ann Nedergård, ann.nedergård@vatten.ax

Ålands Radio gjorde en intervju vid lunchseminariet den 22 november. Lyssna på den här.

En sammanställning från gruppdiskussionerna hittar du om du klickar på bilden till höger.

Mer information om vattenskydd i jordbrukslandskapet hittar du här.
Mer information om LEADER projektet ”Minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark” hittar du här.

Förbättrad markstruktur, dikesvård och bra dränering är åtgärder som Jenny Jochnick lyfter fram som viktiga för att minska växtnäringsförlusterna från jordbruksmark.

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd