Top

Lantbruk och vattenskydd

Tillgång till rent vatten är en nödvändighet för jordbruket samtidigt som verksamheten i sig påverkar vattnets kvalitet och livsmiljön under ytan. Framtidens jordbruk behöver gå hand i hand med vattenskyddet. Vi måste hitta lösningar för att säkra tillgången på rent vatten, samtidigt som lantbruk och livsmedelsproduktion ska kunna bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Verksamhet i och kring vattenområden regleras av Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland och Nitratbeslutet (2016:41).

 

På Åland finns dessutom tre vattenskyddsområden där särskilda föreskrifter gäller. Dessa har fastställts genom ett utslag (32/1988/3) i Västra Finlands Vattendomstol (vid inrättandet av vattenskyddsområde). Markägarna runt vattenskyddsområdena har en gång fått ersättning för att skydda området.

 

I väntan på utökat vattenskydd är det förstås önskvärt att man följer samma regler vid alla vattentäkter och kustområden.

Föreskrifter för jordbruk i vattenskyddsområden

I vattendomen från 1988 finns regler för jordbruk vad gäller exempelvis lagring, hantering och spridning av gödsel, användning av växtskyddsmedel och annat som kan påverka vattenmiljön.