Dokumentation från specialdag om jordbrukets vattenvård 7 mars

Den 7 mars 2023 ordnades ”Specialdag för jordbrukets vattenvård” i Mariehamn. Det var en heldag med möten, seminarier och en infoträff som samlade många personer för att lära mer av kunskap och erfarenheter på temat.

För att fler skulle få ta del av denna kunskap och erfarenheter så spelade vi in de föreläsningar som hölls under eftermiddagen och kvällen.

 

Dokumentation från den 7 mars, 2023.

Erfarenheter av jordbrukets vattenvårdsåtgärder med särskild fokus på diken: Anneli Carlén och Jenny Jochnick från Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och Elisabet Svensk, ekologisk jordbrukare från Valla Boställe i Sörmland i Sverige.

Projektet Raseborgs Å, projektchef Sara Vaskio. Vattenvänligt jordbruk,  Emil Hästbacka från Nylands Svenska Lantbrukssällskap och Thomas Björklöf; jordbrukare från Skriks gård i Finby i Raseborg i Finland.

Infoträff om mellangrödor: Helena Aronsson från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala i Sverige.

Liknande artiklar

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska