Specialfokus DIKEN

Underhåll som ligger efter? Ett igenväxt dike? Ett dikeslag som inte  träffats på länge? Osams om hur dikena skall skötas? Orolig för att åkern svämmar över vid nästa skyfall? 

Låt oss titta på det tillsamans! Under 2023 sätter vi ett lite extra fokus på att hjälpa dig med att få dikena i skick! Bland annat
samarbetar vi med dräneringsplaneraren Marcus Gjäls från Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

Ta kontakt så ser vi hur vi kan hjälpa till vid möten, planering och kvistiga frågor! Genom att hålla dikena i skick förbättrar du
dränering av fälten, ökar odlingssäkerhet (både torra och blöta år), och minskar näringsförlusterna.

                        MER FOKUS PÅ DIKEN

7 mars på hotell Arkipelag

SPECIALDAG OM JORDBRUKETS VATTENVÅRD

Kom med på seminarium och bondeträff 7 mars på hotell Arkipelag då vi får besök från både Finland och Sverige.

SEMINARIUM (eftermiddag)

Jenny Jochnick, agronom och vattenstrategisk rådgivare på Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Jenny har mångårig kunskap om diken ur många perspektiv. Med till Åland följer jordbrukaren Elisabeth Svensk som berättar om sina erfarenheter av vattenåtgärder i sitt jordbruk. 

Sara Vaskio, agronom och projektchef för projektet Raseborgs Å. Sara kommer berätta om de åtgärder som de har utfört och ytterligare planerar kring Raseborgs Å. Med till Åland följer jordbrukaren Thomas Björklöf och växtodlingsrådgivaren Emil Hästbacka

BONDETRÄFF (kväll) 

Helena Aronsson, agronom samverkanslektor och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) inleder med att berätta om en ny kunskapssammanställning om mellangrödor och andra åtgärder för minskade näringsförluster och mer kolinlagring. Sedan samtalar vi under lättsamma former. Patricia Wiklund guidar oss.

Deltar gör också Jenny Jochnick och Elisabeth Svensk; Sara Vaskio, Emil Hästbacka och Thomas Björklöf samt åländska jordbrukare engagerade i projektet Smarta Vatten.

 

Mer information här.

Liknande artiklar

Utnyttja projektets tjänster

Visste du att det inom Smarta Vatten finns möjlighet att utveckla gårdspecifika lösningar, att starta vattendragsgrupper tillsammans med fler, få konsultering, och att delta i

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska