Vattenwebb för Åland

Ålands landskapsregering har tagit fram ett belastningsverktyg (vattenwebb) i samarbete med SMHI i Sverige. Verktyget använder modellberäkningar och kan genom modelleringar visa vilken belastning som kommer från olika områden på Åland och vilka källorna är.

LÄNK

Status för ÖSTERSJÖN 2020

På Åland är vi omgivna av Östersjön och ofrånkomligen har vi ålänningar en relation till detta känsliga innanhav. Vi frågar oss, hur mår Östersjön runt Åland idag?

LÄNK

På väg mot ett hållbart dricksvatten

Ålands Vatten har sedan hösten 2016 satt nytt fokus på vattenskyddsfrågor. Vi har dokumenterat vår process för att hjälpa och inspirera andra aktörer som vill göra ett liknande hållbarhetsarbete inom sin organisation.

LÄNK

Skydda vattnet mot farliga ämnen

Det finns kemiska ämnen i många av de produkter och varor som vi köper och använder varje dag. Ofta är dessa ämnen både farliga och långlivade i naturen. Våra avloppsreningsverk är inte heller byggda för att ta hand om svårnedbrytbara farliga ämnen.

LÄNK

Östersjön

Övergödningen är Östersjöns största problem och till följd av övergödningen drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp av näringsämnen, främst fosfor och kväve, som kommer från bland annat jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och transporter.

LÄNK

Vattnets eviga kretslopp

Vi dricker samma vatten som våra förfäder drack, och alla människor i framtiden ska använda samma vatten som vi. Allt vatten på jorden är en del av ett evigt kretslopp som vi bara lånar av.

LÄNK

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska