Skyddszoner

Skyddszoner minskar fosfortillförseln genom erosion till vattendrag. En stor del av fosforn förloras genom jorderosion, och då kan skyddszonen fungera som ett filter där jordpartiklarna och fosforn fastnar. Skyddszoner ger inte bara minskat näringsläckage utan bidrar även till ett säkrare växtskydd och biologiska mångfald.

LÄNK

Vattendragsgrupper, vattenplaner och studiecirklar

I Sverige har det i många år redan arbetats med vattendragsrupper och för bara något år sedan har flera länsstyrelser i Mellansverige också utvecklat en modell som kallas gårdsvisa vattenplaner. Båda metoderna bygger på engagemang, diskussion/samverkan och problemlösning.

LÄNK

Våtmarker som näringsfällor

Att anlägga en våtmark kan vara ett sätt att samla upp näringsämnen som trots ansträngningar för att minska näringsförlusterna rinner av från åkrar och betesmarker. 

LÄNK

Drönarfoton och filmer

Ett bra sätt att få överblick över sina marker är att fota eller filma med drönare. För att se platser med risk för näringsläckage är det speciellt bra att fota vid snösmältningen eftersom man då kan se var vatten blir stående och där det eventuellt rinner ut på fel sätt eller på fel plats.

LÄNK

Dikes- och fältvandringar

Att var ute och vandra i sina marker är ett bra sätt att se hur marken mår och beter sig. Var gärna ute på våren innan växtligheten tar fart. För att hitta problemområden ur näringsförlustperspektiv, då ska du ut vid snösmältningen och vid högvattensperioder på hösten.

LÄNK

Arrendeavtal med hänsyn till vatten och miljö

Då Fastighetsverket under 2021 skulle förnya flera arrenden skapades nya arrendevillkor med hänsyn till både intäkter och miljö. Om du arrenderar ut dina marker kan även du ställa liknande krav – här har vi listat några tips.

LÄNK

Infoblad: Vattenskydd i jordbrukslandskapet

Här har vi samlat 14 st kortfattade informationsblad om olika åtgärder för bättre vattenkvalitet som kan tillämpas inom jordbruket. Informationsbladen är sammanställda inom projektet Central Baltic WATERCHAIN som Ålands Vatten deltog i åren 2015-2018.

LÄNK

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska