Föreläsningar och kurser- tillsammans och på webben

Är kurser, föreläsningar och webbinarier ett bra sätt för dig att ta till dig information?

Idag finns det mycket information att söka fram och titta på bara man har tillgång till en telefon, läsplatta eller dator med internetuppkoppling. Koppla din enhet till TV:n och bjud in ett par vänner eller kollegor och titta tillsammans. Att titta tillsammans ger bättre möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.

 • Använder du social medier? Följ de organisationer som kan tänkas ordna intressanta evenemang. Många av dessa kan också tänkas skicka ut nyhetsbrev. Skriv upp dig på listan i så fall.
 • Var aktiv och ta reda på tips. Använd din sökmotor och prata med dina odlingskollegor, dela med er av tips på bra länkar.
 • Något som ofta ger ett mervärde är att titta tillsammans. Boka en tid och sätt er tillsammans framför en dator eller annan skärm. På så vis kan ni diskutera under föreläsningens gång.

Exempel på organisationer:

 • Ålands hushållningssällskap
 • Ålands Producentförbund
 • Greppa näringen
 • Jordbruksverket
 • SLC
 • Carbon Action Svenskfinland
 • Ålands Landsbygdsutveckling
 • Jordbruksbyrån på Ålands landskapsregering
 • SLU, Sveriges LantbruksUniversitet
 • Svenska Österbottens Lantbrukssällskap
 • Svenska Lantbrukssällskapens Förbund
 • Hushållningssällskapet HS Konsult AB


Projektet minskade näringsförluster från jordbruksmark har under ett par år ordnat en del föreläsningar, kurser och webbinarier, allt finns dokumenterat på denna sida, vattenskydd.ax/lantbruk. På grund av coronapandemin blev många föreläsningar digitala. Fördelen med digitala föreläsningar är att de finns kvar och vem som helst kan ta del av det när det passar just den personen. De webbinarier vi och andra har ordnat på ämnet minskade näringsförluster hittar du på denna sida https://vattenskydd.ax/lantbruk-webbinarier/

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska