Drönarfoton och filmer

Ett bra sätt att få överblick över sina marker är att filma eller fota med drönare.

För att se platser med risk för näringsförluster är det speciellt bra att fota vid snösmältningen eftersom man då kan se var vatten blir stående och där det eventuellt rinner ut på fel sätt eller på fel plats. Ålands Vatten har fotat 360 bilder över sjöarna, vilket har gett oss en bra överblick och fotona har varit mycket bra att använda i informationssyfte.

360 bilderna hittar du här.

 

För att underlätta under 2020 och 2021 när det var svårt att träffas på grund av coronarestriktioner har vi också fotat och filmat stora delar av tillrinningsområdet kring våra dricksvattentäkter. Ett exempel på hur det kan se ut ser du i filmen här.

 

I webbinariet Digital vattenvandring med Line Strand tipsar Line, växtodlingsrådgivare vid Huhsållningssällskapet i Uppsala, om att en bra tid att inspektera sina marker är vid snösmältningen.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska