Digital vattenvandring med Line Strand

I november 2020 ordnades evenemanget Digital Vattenvandring. Under ledning av kunniga och inspirerande Line Strand hann vi vandra långt, se mycket och vi fick lära oss massor. Vi spelade även in hela webbinariet så att det kan ses i efterhand av den som missade evenemanget.

Mätningar visar att 90 procent av fosforförlusterna kan härstamma från tio procent av arealen och ske under en procent av tiden.

Om föreläsaren:
Line Strand är växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet i Uppsala med stor erfarenhet av vattenplaner och vattenvandringar i jordbrukslandskapet.

 

Viktig info i webbinariet

Inspektera dina marker regelbundet och sköt om vattenvägarna genom att till exempel sköta underhåll på brunnar och dränering, åtgärda kalvande dikeskanter och hålla tillräckligt avstånd till dikeskanter med tunga maskiner.

Svenska Vattenmyndigheternas lista på åtgärder för att minska läckaget av växtnäring till Östersjön.

Viktig info i webbinariet

DIGITAL VATTENVANDRING, DEL 1 (1 h 50 min)

Föreläsning om olika åtgärder för minskade näringsförluster blandat med många talande exempel.

DIGITAL VATTENVANDRING, DEL 2 (1 h 40 min)

En digital vattenvandring utgående från film och fotografier.

Vi började sändningen innan föreläsningen satte igång så hoppa fram ett par minuter för att komma till start!

Planen var att Line Strand skulle delta via länk från Uppsala, och vi på Åland samlas på samma plats. Pandemiläget gjorde att hela evenemanget istället fick ordnas digitalt. Projektledare Ann Nedergård modererade från Blomstringe i Jomala och Line Strand deltog via länk från Hushållningssällskapet i Uppsala.

Deltagare:
Representanter från Landskapsregeringens jordbruksbyrå och miljöbyrå, Ålands Hushållningssällskap, projektet Hungry for Saltvik, projektet Raseborgs å samt 15 – 35 lantbrukare och andra via Facebook och YouTube.

Mer om samma ämne

Här hittar du en intervju med Line Strand i Vattenpodden (ca 20 min): Vattenskydd i lantbruket – varför det då? LYSSNA

Digital vattendragsvandring á la Hushållningssällskapet i Östergötland. 

”Säsongen 2021 genomförde Hushållningssällskapet Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland och lantbrukare från Vikbolandet vattendragsvandringar längs Bjärkusaån. Vandringen är drygt 8 minuter lång och väl värd att se.

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska