Podcast – lyssna när det passar dig

Poddar, eller podcasts, ger dig möjlighet att lyssna och ta del av inspiration och kunskap samtidigt som du sitter i traktorn eller gör andra sysslor på gården.

Vattenpodden växte fram som ett coronaanpassat alternativ till föreläsningar och träffar under 2020 och 2021. Intervjuerna fokuserar på ämnen om att minska näringsförlusterna från odlingsmark och är producerade av vattenskydd.ax som en del av projektet minskade näringsförluster från jordbruksmark.

Vattenpodden- inspiration och kunskap när det passar dig. 

Mer om samma ämne

Bra poddar om lantbruk

Podcasten Odlingsmark är producerad av Carbon Action Markvård (Baltic Sea Actiongroup). Odlingsmark är för den som vill bekanta sig med hur regenerativt jordbruk kan se ut i praktiken. Podcasten har spelat in två säsonger Odlingsmark säsong 1 med 4 avsnitt och Odlingsmark säsong 2 med 6 avsnitt.

Podcasten Framtidsodlarna är producerat av SLC i Finland. Podden riktar sig till alla dem som är intresserade av hur den finländska maten produceras, hur lantbrukare bakom maten ser på framtiden och framtidsutvecklingen av lantbruket.

Axganpodden handlar om hållbarhetsarbetet i den åländska livsmedelskedjan. För dig som odlar mat, producerar mat, köper mat, äter mat, säljer mat, intresserar dig för mat… en podd för ALLA egentligen ?

Podcasten Odlingsmark är en ny (2021) podcastserie från Baltic Sea Action Group, BSAG.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska