Top

Våtmarker som näringsfällor

Att anlägga en våtmark kan vara ett sätt att samla upp näringsämnen som trots ansträngningar för att minska näringsförlusterna rinner av från åkrar och betesmarker. 

En våtmark skapar många naturvärden för den biologiska mångfalden för bland annat fiskreproduktion, fågellivet, vattenlevande organismer etc. En våtmark i slutet av et utfallsdike, före en sjö eller Östersjön kan fungera som filter för näringsämnen.

 

Beroende på terrängen och andra förutsättningar kan en djupgrop i våtmarken ha förutsättningar att även kunna fungera som en näringsfälla och/eller en bevattningsdamm.

Leader Åland och Östersjöfonden har delfinansierat ett antal våtmarker på Åland. Några exempel hittar du här:

Foto: Östersjöfonden från Wallins oas i Sund (2014).

Mer om samma ämne

Våtmarker

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd