Våtmarker som näringsfällor

Att anlägga en våtmark kan vara ett sätt att samla upp näringsämnen som trots ansträngningar för att minska näringsförlusterna rinner av från åkrar och betesmarker.

En våtmark skapar många naturvärden för den biologiska mångfalden för bland annat fiskreproduktion, fågellivet, vattenlevande organismer etc. En våtmark i slutet av et utfallsdike, före en sjö eller Östersjön kan fungera som filter för näringsämnen.

Beroende på terrängen och andra förutsättningar kan en djupgrop i våtmarken ha förutsättningar att även kunna fungera som en näringsfälla och/eller en bevattningsdamm.

Många exempel på åländska våtmarker hittar du på våtmarkswebben!

Mer om samma ämne

Våtmarker

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska