Granlids våtmark fångar näring och ökar biologisk mångfald

Granlids på Vårdö är en av Ålands äldsta äppelodlingar med anor från 1943, då större delen av äppelträden i Finland frös och förstördes. Våren 2020 stod gårdens senaste projekt färdigt – en våtmark på en halv hektar där både kricka, skrake och gräsand redan har flyttat in.

Håller man på med jordbruk så är man nog oftast överlag intresserad av den biologiska processen – hur växter interagerar med miljön runt omkring. Då försöker man nog också alltid att agera så bra som möjligt.

I det här avsnittet av Vattenpodden hör du Maria Granlid och Kalle Koivisto berätta om hur de arbetar för att skydda vatten och miljö i sina odlingar.

Här hör du intervjun med Maria Granlid och Kalle Koivisto (cirka 40 minuter)

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska