Top

Vattendragsgrupper, vattenplaner och studiecirklar

I Sverige har det i många år redan arbetats med vattendragsgrupper och för bara något år sedan har flera länsstyrelser i Mellansverige också utvecklat en modell som kallas gårdsvisa vattenplaner. Båda metoderna bygger på engagemang, diskussion, samverkan och problemlösning. En annan metod utarbetad av Jordbruksverket är studiecirklar om diken.

Vattendragsgrupper

Metoden med vattendragsgrupper har tagits fram inom Greppa Näringen. Syftet med vattendragsgrupper är att väcka intresse och att inspirera till åtgärder för förbättrad vattenkvalité i utvalda avrinningsområden. Framförallt områden där vattnet på grund av yttre påverkan inte har god kvalitet.

Det finns en rådgivningsmodul på Greppa Näringen som beskriver metoden.

Gårdsvisa vattenplaner

Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län har tagit fram en metod för rådgivning om åtgärder för bättre vattenkvalitet på gårdsnivå. Metoden, som ska leda fram till gårdsvisa vattenplaner, innebär att enskilda lantbrukare får stöd av rådgivare att identifiera lämpliga åtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläppen till sjöar, vattendrag och kustvikar. Den gårdsvisa vattenplanen utgår från lantbrukarens perspektiv och hjälper honom eller henne att prioritera vilka insatser som ger störst effekt i förhållande till kostnaden.

Denna metod har utvecklats av Life IP Rich waters.

Studiecirklar om diken.

Jordbruksverket i Sverige har utarbetat en metod för studiecirklar om diken. I dessa studiecirklar kan deltagarna öka sina kunskaper om vattenanläggningar och avvattning, och därmed förbättra förutsättningarna för odling på sin åkermark.

Lantbrukaren Conny Pettersson som besökte Åland hösten 2019 är en engagerad och aktiv part i den vattendragsgrupp som hans gård hör till. Mer om Connys Ålandsbesök här.

Åländska exempel på en form av vattendragsgrupper:

Rädda Lumparns dikesvandringar

Rädda Bertbyviken

Ålands Vattens dikesvandringar

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd

Invlaied ID