Top

Dikes- och fältvandringar

Att vara ute och vandra i sina marker är ett bra sätt att se hur marken mår och beter sig. Var gärna ute på våren innan växtligheten tar fart. Är du intresserad av att hitta problemområden ur näringsförlustperspektiv, då ska du speciellt ut vid snösmältningen och vid högflödesperioder på hösten.

Ta gärna med en vän, kollega eller rådgivare. Det är alltid bra att vara fler som ser och att kunna diskutera med varandra, utöver att det är trevlig med sällskap.

Genom åren har många dikesvandringar hållits på Åland. Arrangörer av dikesvandringar har varit Ålands landskapsregering, åländska kommuner, föreningen Rädda Lumparn och Ålands Vatten.

 

De dikesvandringar som har ordnats på Åland har letts av våtmarksexperten Peter Feuerbach som har jobbat för hushållningssällskapet i Halland och idag driver företaget Wetlands International. Peter har besökt Åland under många år och har även varit med och projekterat sedimentationsdammar, våtmarker och dikesunderhåll på flera platser runt om på Åland.

 

Under en dikesvandring får deltagarna lära sig om växter och djur som lever i vattenmiljön, om hur man kan avläsa belastning på ett dike och om vilka typer av åtgärder som skulle kunna förbättra diket.

Ett oboy-färgat dikesvatten är ett tecken på att det är mycket partiklar i vattnet. Då är det värt att vandra uppströms och se vad orsaken kan vara. 

Att vara observant på under en vandring:

Kalvande dikeskanter

Mycket markpackning

Förändringar eller avvikelser i växtligheten

Oboy-färgat vatten i dikena

Mycket växtlighet i och kring diken och vattendrag.

Hur skyddszonerna ser ut?

Idag pratas det om ”smarta skyddszoner”, det innebär att man anpassar skyddszonens bredd utifrån odlingen, topografin och andra förutsättningar. På vissa platser vore det bra att ha bredare skyddszoner och på andar ställen räcker det bra med den meter som regleras i tvärvillkoren. Hur ser det ut på din mark?

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd