Dikes- och fältvandringar

Att vara ute och vandra i sina marker är ett bra sätt att se hur marken mår och beter sig. Var gärna ute på våren innan växtligheten tar fart. Är du intresserad av att hitta problemområden ur näringsförlustperspektiv, då ska du speciellt ut vid snösmältningen och vid högflödesperioder på hösten.

Ta gärna med en vän, kollega eller rådgivare. Det är alltid bra att vara fler som ser och att kunna diskutera med varandra, utöver att det är trevlig med sällskap.

Genom åren har många dikesvandringar hållits på Åland. Arrangörer av dikesvandringar har varit Ålands landskapsregering, åländska kommuner, föreningen Rädda Lumparn och Ålands Vatten.

 

De dikesvandringar som har ordnats på Åland har letts av våtmarksexperten Peter Feuerbach som har jobbat för hushållningssällskapet i Halland och idag driver företaget Wetlands International. Peter har besökt Åland under många år och har även varit med och projekterat sedimentationsdammar, våtmarker och dikesunderhåll på flera platser runt om på Åland.

 

Under en dikesvandring får deltagarna lära sig om växter och djur som lever i vattenmiljön, om hur man kan avläsa belastning på ett dike och om vilka typer av åtgärder som skulle kunna förbättra diket.

Ett oboy-färgat dikesvatten är ett tecken på att det är mycket partiklar i vattnet. Då är det värt att vandra uppströms och se vad orsaken kan vara.

Att vara observant på under en vandring:

  • Kalvande dikeskanter
  • Mycket markpackning
  • Förändringar eller avvikelser i växtligheten
  • Oboy-färgat vatten i dikena
  • Mycket växtlighet i och kring diken och vattendrag.
  • Hur skyddszonerna ser ut?

Idag pratas det om ”smarta skyddszoner”, det innebär att man anpassar skyddszonens bredd utifrån odlingen, topografin och andra förutsättningar. På vissa platser vore det bra att ha bredare skyddszoner och på andar ställen räcker det bra med den meter som regleras i tvärvillkoren. Hur ser det ut på din mark?

 

Mer om samma ämne

Dikes och fältvandringar på Åland

Dikesvandringar med Peter Feuerbach 2019.

Fältvandring med Kristoffer Ranken oktober 2019.

Vattenvandringar kring Markusbölefjärden, hösten 2021. 

 

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska