Vattenvandringar kring Markusbölefjärden- oktober 2021

Skötsel av skyddszoner, markstruktur och diken, grävarbeten på åkermark – många frågor fick svar och många ämnen diskuterades under våra vattenvandringar i trakterna kring Pålsböle och Åttböle, i oktober 2021.

– Jag tror att många vet om problematiken med näringsförluster från jordbruksmarken,  men inte riktigt hur man ska lösa problemen. Det var riktigt bra att få prata med folk som har praktiska lösningar, säger Oscar Sandén, frukt- och bärodlare i trakten.

I oktober 2021 ordnades inom ramen för projektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”, två stycken vattenvandringar kring Markusbölefjärden i Finström. På förmiddagen samlades dryga 10 personer för en tre timmar lång vattenvandring i Pålsböle och på eftermiddagen samlades en mindre grupp för att diskutera utmaningar och möjligheter på ämnet vatten och Åttböle gård.

Line Strand som ledde vattenvandringarna är växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Uppsala och har mångårig erfarenhet av vattenplaner och rådgivning förknippad med näringsförluster.

De två vattenvandringarna 26 oktober 2021

Vattenvandring i Pålsböle

Under ledning av Line Strand, utgick vandringen från dagsläget samt vad som pågick i området. Med start vid Folkhögskolan vandrade gruppen via en damm, flera diken och många åkrar för att sedan avslutas vid församlingshemmet i Pålsböle.
 
Första stoppet var den nya sedimenteringsdammen nedanför Tunaskogen i Strömsvik där markägaren Wille Dahlman gav en bakgrund till dammens uppkomst. Utmed diket mellan Prästträsket och Markusbölefjärden diskuterades ämnen som skötsel av skyddszoner, markpackning, markstruktur och lerinnehåll, täckdikesögon och partikelförluster som kan slamma igen diken. Line förklarade även nyttan med att plöja utmed vattendrag i stället för ner mot.

Vid ingången till Prästgårdsnäset pågick markabeten på grund av ledningsdragning, och diskussionen kom att handla om just grävarbeten på åkermark. Och vid Markusbölefjärden och Finnbacka träsket förklarade Line hur det kan bildas vallar mot dikeskanter, berättade om bästa sättet att förvara och transportera ensilagebalar, om mark som regelbundet översvämmas och om instabila dikeskanter som kan behöva skyddas mot viss verksamhet och belastning.

Vatten och Åttböle gård – utmaningar och möjligheter

I en intervju i vattenpodden i början av 2021 berättade Oscar Sandén frukt- och bärodlare på Åttböle gård, om hans funderingar kring vatten relaterat till odlingen. Den intervjun blev startskottet till ett fortsatt samarbete mellan Oscar och Ålands Vatten som sedan ledde till att det ordnades en vandring på hans marker.

Oscar om vattenvandringen vid hans odlingar

– Vattenvandringen var väldigt intressant och det var bra att ha med sig både yrkespersoner och en expert som Line Strand. Den samlade kunskapen gjorde att jag lärde jag mig massor av små saker jag inte ens tänkt på. Till exempel om placering av en  sedimenteringsdamm, vad för underhåll det krävs och detaljer kring hur man effektiviserar anläggningen.

Mer information om denna vattenvandring i tidskriften Landsbygdens Folk. Se nedan.

MER OM SAMMA ÄMNE

Dikesvandring vid Strömmen – 2019

Klicka på bilden för att komma till artikeln.

Fältvandring i Prästgårdsnäset – 2019

Klicka på bilden för att komma till artikeln.

Artikel i tidskriften Landsbygdens Folk.

”Stort odlarintresse för vattenförsörjning på Åland”

Klicka på bilden för att komma till artikeln.

SE OCKSÅ KURS OM ATT MINSKA NÄRINGSFÖRLUSTER FRÅN JORDBRUKSMARK FRÅN, 25 OKTOBER 2021.

KURS/Webbinarium minskade näringsförluster från jordbruksmark med extra fokus på strukturkalkning och gödsling, 25 okt 2021.

Klicka på bilden för att komma till artikeln.
Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska