KURS om att minska näringsförluster från jordbruksmark

Den 25 oktober 2021 ordnades en kurseftermiddag på temat ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Kursledare var Line Strand som vi sedan tidigare kände från ”Digital vattenvandring med Line Strand” från 2021.

Line Strand är växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet i Uppsala med stor erfarenhet av vattenplaner och vattenvandringar i jordbrukslandskapet.

Klicka här så kommer du till webbinariet som är 2 h 24 minuter.

 

Vattenvandringar 26 oktober 2021

När vi nu hade Line på Åland passade vi också på att ordna två vattenvandringar.

Artikel om vattenvandringar kring Markusbölefjärden, 26 oktober 2021.

Klicka på bilden för att komma till artikeln.

Tidigare webbinarium med Line Strand

Digital Vattenvandring, november 2020.

DIGITAL VATTENVANDRING, nov 2020 DEL 1 (1 h 50 min)

Föreläsning om olika åtgärder för minskade näringsförluster blandat med många talande exempel.

Vi började sändningen innan föreläsningen satte igång så hoppa fram ett par minuter för att komma till start!

DIGITAL VATTENVANDRING, nov 2020 DEL 2 (1 h 40 min)

En digital vattenvandring utgående från film och fotografier.

MER OM SAMMA ÄMNE

Här hittar du en intervju med Line Strand i Vattenpodden (ca 20 min): Vattenskydd i lantbruket – varför det då? LYSSNA

Struktukalkning i vattenpodden. LYSSNA
Våren 2020 intervjuades Jens Blomquist i vattenpodden. Jens är agronom, växtodlingsrådgivare och i december 2021 disputerade han med en doktorsavhandling om effekter av strukturkalkning på lerjord.

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska