Skyddszoner

Skyddszoner minskar fosfortillförseln genom erosion till vattendrag. En stor del av fosforn förloras genom jorderosion, och då kan skyddszonen fungera som ett filter där jordpartiklarna och fosforn fastnar. Skyddszoner ger inte bara minskat näringsläckage utan bidrar även till ett säkrare växtskydd och biologiska mångfald.

LÄNK

Din åtgärd spelar roll!

Det finns mycket du som lantbrukare och livsmedelsproducent kan föra för att minska näringsförlusterna från din jordbruksmark och därmed även skydda vattendragen och Östersjön.

LÄNK

Våtmarker som näringsfällor

Att anlägga en våtmark kan vara ett sätt att samla upp näringsämnen som trots ansträngningar för att minska näringsförlusterna rinner av från åkrar och betesmarker. 

LÄNK

Fri info från Greppa näringen i Sverige

På sajten greppa.nu finns mängder av god information om åtgärder som kan hjälpa lantbrukare att minska näringsförlusterna från sin marker. I Sverige har man arbetat med att minska näringsförlusterna från jordbruksmark ända sedan 2001, då projektet Greppa Näringen startade.

LÄNK

Infoblad: Vattenskydd i jordbrukslandskapet

Här har vi samlat 14 st kortfattade informationsblad om olika åtgärder för bättre vattenkvalitet som kan tillämpas inom jordbruket. Informationsbladen är sammanställda inom projektet Central Baltic WATERCHAIN som Ålands Vatten deltog i åren 2015-2018.

LÄNK

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska