Top

Skogsbruk, näringsförluster och vattenskydd

Näringsförlusterna från skogen är inte lika stora som från jordbruksmark men vid t.ex. avverkningar kan påverkan på intilliggande vattendrag bli större. Det finns det flera saker den som arbetar i skogen kan tänka på. Exempelvis är det viktigt att vattnet tar rätt väg i terrängen och att det finns skyddszoner mot vattendrag.

I samarbete med skogsbruksbyrån på Ålands landskapsregering, Ålands skogsvårdsförening r.f., Ålands Skogsindustrier Ab och SkogAx har Ålands Vatten och vattenskydd.ax tagit fram ett informationsblad om vattenskydd och SKOGSBRUK. Informationsbladet vattenskydd och SKOGSBRUK innehåller regler , rekommendationer och annan information som:

Skyddszoner vid avverkning och drivning

Hur man undviker körskador

Dikning och rensning

Stubbehandling och gödsling

Informationsblad om Skogsbruk och vattenskydd, pdf (2019).

Bilden är tagen vid ett tillfälle då Fastighetsverkets Ray Holmlund träffade våtmarksexperten Peter Feuerbach för att prata om skogsavverkning intill sjön Slussfjärden öster om dricksvattentäkten Markusbölefjärden.

Mer om samma ämne

Skogsbruk, näringsförluster och vattenskydd.

Informationsblad från JÄRKI (Baltic Sea ActionGroup)

Skogskunskap.se, en film om avverkningsplanering.

* Skogskunskap.se är en kunskapsprotal framtagen av Skogforsk, Skogsstyrelsen och Skogsägarna.

Skogsstyrelsen – faktablad om hänsyn till vatten.

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd

Invlaied ID