Skogsbruk, näringsförluster och vattenskydd

Näringsförlusterna från skogen är inte lika stora som från jordbruksmark men vid t.ex. avverkningar kan påverkan på intilliggande vattendrag bli större. Det finns det flera saker den som arbetar i skogen kan tänka på. Exempelvis är det viktigt att vattnet tar rätt väg i terrängen och att det finns skyddszoner mot vattendrag.

I samarbete med skogsbruksbyrån på Ålands landskapsregering, Ålands skogsvårdsförening r.f., Ålands Skogsindustrier Ab och SkogAx har Ålands Vatten och vattenskydd.ax tagit fram ett informationsblad om vattenskydd och SKOGSBRUK. Informationsbladet vattenskydd och SKOGSBRUK innehåller regler , rekommendationer och annan information som:

  • Skyddszoner vid avverkning och drivning
  • Hur man undviker körskador
  • Dikning och rensning
  • Stubbehandling och gödsling

 

Informationsblad om Skogsbruk och vattenskydd, pdf (2019).

Bilden är tagen vid ett tillfälle då Fastighetsverkets Ray Holmlund träffade våtmarksexperten Peter Feuerbach för att prata om skogsavverkning intill sjön Slussfjärden öster om dricksvattentäkten Markusbölefjärden.

MER OM SAMMA ÄMNE

Skogsbruk, näringsförluster och vattenskydd.

Informationsblad från JÄRKI (Baltic Sea ActionGroup)

Skogskunskap.se, en film om avverkningsplanering.

Skogskunskap.se är en kunskapsprotal framtagen av Skogforsk, Skogsstyrelsen och Skogsägarna.

Skogsstyrelsen – faktablad om hänsyn till vatten.

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska