Top

Inspiration från Baltic Sea Action Group i Finland

Baltic Sea Action Group,  BSAG, är en stiftelse som arbetar för att återställa en god ekologisk balans i Östersjön. 

BSAG  är en aktör i Finland som aktivt deltar i projekt som bidrar till ett mer levande och renare Östersjön. De olika projekten omfattar bland annat minskad näringsavrinning, förbättrad gödselhanteringen, jordhälsa och kolinlagrande jordbruk.

Inom vårt eget Leaderprojekt ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” initierade vi ett samarbete med BSAG´s Carbon Action Svenskfinland i januari 2021 eftersom många av de metoder som används för ett kolinlagrande jordbruk även gynnar arbetet för minskade näringsförluster.

Baltic Sea Action Group arbetar på olika sätt som en katalysator för att påskynda arbetet för Östersjön.

JÄRKIprojekten

Järki är en samling projekt som strävar efter att skydda våra vatten och naturens mångfald så att matproduktionen kan fortsätta på ett tryggt, hållbart och produktivt sätt. Jordbrukarna är de viktigaste samarbetsparterna i Järki-arbetet som har pågått sedan 2009.

Projektens paraplynamn Järki, som betyder förnuft, syftar till vad det är fråga om. Projekten söker fram och förmedlar kunskap om förnuftiga åtgärder för att främja lantbrukets vattenvård och naturens mångfald. Åtgärderna främjas på flera nivåer.

JÄRKIprojekten har bland annat tagit fram ett antal informationsblad om vad de kallar” Östersjövänligt och förnuftigt jordbruk”.

 

Läs mer om JÄRKIprojekten här

Carbon Action Svenskfinland

Carbon Action är en bred samarbetsplattform. Det centrala målet är att främja kolinlagrande jordbruk i Finland och hjälpa jordbrukare att hitta odlingsmetoder som lagrar kol i marken och passar de rådande omständigheterna på den egna gården. På plattformen genomförs flera projekt.

Carbon Actions odlarsamarbete formas i växelverkan med odlarna. Förutom information erbjuder plattformen ett brett utbud av olika sätt att främja utvecklingen av kolinlagringsmetoder, samt öka medvetenheten om dem.

 

Läs mer om Carbon Action här

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd