Fri info från Greppa näringen i Sverige

På sajten greppa.nu finns mängder av god information om åtgärder som kan hjälpa lantbrukare att minska näringsförlusterna från sin marker. I Sverige har man arbetat med att minska näringsförlusterna från jordbruksmark ända sedan 2001, då projektet Greppa Näringen startade.

 

Greppa Näringen är en svensk tjänst för lantbruksrådgivning som både lantbrukare och miljö tjänar på. Projektet startade 2001 och drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Målsättningen är att minska utsläpp av klimatgaser, minska övergödningen och att främja säker användning av växtskyddsmedel. Lantbrukare i Sverige erbjuds kostnadsfri rådgivning genom Greppa Näringens olika moduler.

 

Inom vårt eget Leaderprojekt ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” strävar vi till att skapa en småskalig och åländsk version med information och rådgivning till lantbrukare. I arbetet tar vi hjälp av många av de rådgivare som har arbetat med Greppa Näringen.

Rådgivning som lantbruket och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

På sajten greppa.nu finns mycket bra information som stöd för rådgivningen som är fri för alla att använda sig av.

 

Vi vill särskilt lyfta fram:

fosforkampanjen

vattenrådgivningen

modulen för att minska övergödningen

Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Ytterst ansvarar Jordbruksverket för projektet och finansieringen sker med hjälp av det svenska Landsbygdsprogrammet och återförda miljöskatter.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska