Hästen och Östersjön

Ämnet hästar och näringsläckage har varit aktuellt en tid framför allt Sverige. Vi lyfte ämnet när vi på Åland firade Östersjöns dag den 22 mars 2021.

LÄNK

Fri info från Greppa näringen i Sverige

På sajten greppa.nu finns mängder av god information om åtgärder som kan hjälpa lantbrukare att minska näringsförlusterna från sin marker. I Sverige har man arbetat med att minska näringsförlusterna från jordbruksmark ända sedan 2001, då projektet Greppa Näringen startade.

LÄNK

Fältvandring i Prästgårdsnäset

I oktober 2019 ordnades en vandring i betesmarker och åker i naturreservatet Prästgårdsnäset. Här krävs åtgärder för att förbättra tillståndet i våra vattentäkter.

LÄNK

Dikesvandring vid Strömmen

I maj 2019 ordnades en dikesvandring vid Strömmen, ett dike som sträcker sig från gamla Godbyvägen vid Andersböle till mynningen vid Södra Långsjön. Vandringen leddes av våtmarksexperten Peter Feuerbach från Hushållningssällskapet i Halland.

LÄNK

På väg mot ett hållbart dricksvatten

Ålands Vatten har sedan hösten 2016 satt nytt fokus på vattenskyddsfrågor. Vi har dokumenterat vår process för att hjälpa och inspirera andra aktörer som vill göra ett liknande hållbarhetsarbete inom sin organisation.

LÄNK

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska