Top

BSI – Webbinarium om stallgödselhantering

Här tipsar vi om ett webbinarium om Stallgödselhantering ordnat av BSI, Baltic Stewardship Initiative i januari 2022.

BSI- Baltic Stewardship Initiative är ett projekt som drivs av WWF Sverige i samarbetet med LRF, Greppa Näringen och jordbruksverket.

Varje år sprids drygt 20 miljoner ton stallgödsel på svenska åkrar. Gödsel som blir extra värdefullt när priset på kväve med mineralgödsel är högt. Ta del av tips och råd inför vårbruket genom bland annat kalkyler på hur ändrad spridning av stallgödsel påverkar värdet och växtnäringsutnyttjandet.

En bakgrund till att webbinariet ordnades var det höga mineralgödselpriset. En annan bakgrund är förstås arbetet med att ta till vara och att använda näringsämnen på ett bra sätt.

* Under vintern 21/22 anordnade BSI tillsammans med LRF och Greppa Näringen en serie seminarier som lyfte goda exempel från lantbrukare som jobbar med effektiva lösningar på sina gårdar för att minska läckaget av växtnäring till omgivande vattendrag, sjöar och hav samt för att optimera sin användning av växtnäring. Seminarierna riktade sig främst till lantbrukare, experter och myndigheter men också till andra intresserade som vill lära sig mer om åtgärder på gårdsnivå som bidrar till att minska övergödningen.

Webbinarium av Baltic Stewardship Initiative. Talare på webbinariet var Johan Malgeryd och Pernilla Kvarmo från Jordbruksverket och Erik Sindhöj från RISE.

Citat: Vid spridning av stallgödsel handlar det om att välja tidpunkt. Helst ska det vara svalt, vindstilla, mulet och fuktig väderlek, då blir det mindre förluster säger Johan Malgeryd på Jordbruksverket. Det är också viktigt att mylla och bruka ner gödsel och urin så snart som det bara är möjligt, där det går. För det är det allra effektivaste sättet att sänka förlusterna vid spridning.

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd