BSI – Webbinarium om stallgödselhantering

Här tipsar vi om ett webbinarium om Stallgödselhantering ordnat av BSI, Baltic Stewardship Initiative i januari 2022.

BSI- Baltic Stewardship Initiative är ett projekt som drivs av WWF Sverige i samarbetet med LRF, Greppa Näringen och jordbruksverket.

Varje år sprids drygt 20 miljoner ton stallgödsel på svenska åkrar. Gödsel som blir extra värdefullt när priset på kväve med mineralgödsel är högt. Ta del av tips och råd inför vårbruket genom bland annat kalkyler på hur ändrad spridning av stallgödsel påverkar värdet och växtnäringsutnyttjandet.

En bakgrund till att webbinariet ordnades var det höga mineralgödselpriset. En annan bakgrund är förstås arbetet med att ta till vara och att använda näringsämnen på ett bra sätt.

 

* Under vintern 21/22 anordnade BSI tillsammans med LRF och Greppa Näringen en serie seminarier som lyfte goda exempel från lantbrukare som jobbar med effektiva lösningar på sina gårdar för att minska läckaget av växtnäring till omgivande vattendrag, sjöar och hav samt för att optimera sin användning av växtnäring. Seminarierna riktade sig främst till lantbrukare, experter och myndigheter men också till andra intresserade som vill lära sig mer om åtgärder på gårdsnivå som bidrar till att minska övergödningen.

 

Webbinarium av Baltic Stewardship Initiative. Talare på webbinariet var Johan Malgeryd och Pernilla Kvarmo från Jordbruksverket och Erik Sindhöj från RISE.

Citat: Vid spridning av stallgödsel handlar det om att välja tidpunkt. Helst ska det vara svalt, vindstilla, mulet och fuktig väderlek, då blir det mindre förluster säger Johan Malgeryd på Jordbruksverket. Det är också viktigt att mylla och bruka ner gödsel och urin så snart som det bara är möjligt, där det går. För det är det allra effektivaste sättet att sänka förlusterna vid spridning.

 

Mer om samma ämne

Gödsling

LIFE IP Rich Waters om gödselhantering.

Jordbruksverket om att sprida gödsel

Minskade näringsförluster från jordbruksmark – Kurs/webbinarium med Line Strand hösten 2021.

Hästen och Östersjön – Webbinarium om hästhållning och näringsförluster, mars 2021.

Greppa näringen

Gödsla rätt med fosfor

Gödsla enligt markkarta

Sälj ditt överskott av stallgödsel

Analysera din stallgödsel

Sprid stallgödseln vid rätt tidpunkt

Lagra och sprid stallgödseln vid rätt tid

Mylla ner stallgödseln

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska