Dikesunderhåll viktigt – men ska inte göras i onödan

Att hålla efter sina diken är bra på så många sätt. Grödan på åkrarna mår bättre, växtnäringsläckaget minskar och lustgasavgången minskar. Ändå vill det inte alltid bli gjort. Vi har intervjuat Jenny Jochnick, åtgärdssamordnare vid Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, om dikesunderhåll.

Jag brukar rekommendera att man går minst en gång per år längs sina diken och undersöker hur de ter sig.

En enkät utförd bland 1200 lantbrukare i Sverige visar att dikesunderhåll upplevs som ett problem av många. I det här avsnittet av Vattenpodden hör du Jenny Jochnick, som är åtgärdssamordnare vid Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och en av de som jobbar med att informera och upplysa lantbrukare så att dikesunderhållet ska bli gjort.

 

Här hör du intervjun med Jenny Jochnick (cirka 30 minuter)

Jenny Jochnick var här på Åland även hösten 2019 tillsammans med lantbrukaren Conny Pettersson. Då pratade de också om dikesunderhåll, men även om minskad jordbearbetning.

 

Se ett kort klipp med Jenny här:
Fokus på fosfor med Jenny Jochnick

Mer på temat dikesunderhåll hittar du i Digital vattenvandring med Line Strand.

 

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska