Fokus på fosfor med Jenny Jochnick

Varför rinner fosfor från våra åkermarker ut i vattendragen och vad kan vi göra åt det? Här får du svar, av Jenny Jochnick, agronom och vattenstrategisk rådgivare från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

Dålig dränering gör att vattnet samlar sig på ytan. Då vattnet stannar på ytan drar det med sig fosforpartiklar ner i dikena och ut i vattendragen.

I november 2019 ordnade Ålands Vatten Ab och vattenskydd.ax ett heldagsseminarium om dikning och minskad jordbearbetning. Jenny Jochnick var en av föreläsarna.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska