Kolinlagrande jordbruk

Kolinlagrande jordbruk

Ett ämne som många pratar om är klimatet och fler och fler intresserar sig för det som kallas kolinlagrande jordbruk. Kolinlagrande jordbruksmetoder är ofta också bra för vattenmiljön genom minskade näringsförluster.

I januari 2021 ordnade vattenskydd.ax ett webbinarium där Anne Antman från Carbon Action Svenskfinland, Baltic Sea Action Group fick presentera sig för åländska odlare.

Många åtgärder för ett kolinlagrande jordbruk minskar näringsförlusterna och gynnar vattenskyddet samtidigt som flera av dessa åtgärder också på andra sätt gynnar miljön och klimatet, Östersjön, den biologiska mångfalden och ekonomin.

Kolinlagrande jordbruk har också många gemensamma nämnare med jordhälsa. Lär dig mer i artikeln om markskanning och jordhälsa och lyssna på avsnittet om från demodagen på Stallhagen i vattenpodden.

Se hela webbinariet på Ålands Vattens Youtubekanal >

Bilden är tagen från Anne Antmans presentation under webbinariet.
Foto: Baltic Sea Action Group, Carbon Action Svenskfinland.

 

Mer om samma ämne

Kolinlagrande jordbruk

Carbon Action Svenskfinlands webbsida

Massor av intressant och aktuell information om kolinlagrande jordbruk.

Kolguiden

Carbon Actions översikt över kolet i marken och grunderna i kolbindande jordbruk (pdf).

Guiden om fånggrödor

Utvecklad av Carbon Action-instruktören och odlaren Tuomas Mattila.

 

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska