Vattenskydd i lantbruket – varför det då? Line Strand svarar!

– Istället för att säga till lantbrukarna att det är ni som sitter på alla möjligheter här, så har man snarare belastat dem med en massa dåligt samvete för att det är de som förstör vattendragen, säger Line Strand, växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet i Uppsala.
– Nu tycker jag att jag ser ett behov från lantbrukarnas sida att visa att vi bryr oss. Men vi kan inte trolla med knäna. Vi behöver också förutsättningar för att kunna göra skillnad.

 

Strukturkalkning och andra vattenskyddsåtgärder – varför ska lantbrukaren ägna sig åt sådant? Line Strand är en av de föreläsare som skulle ha deltagit i  kursen om strukturkalkning i Ålands Vattens regi.
Line Strand är växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet i Uppsala, där man arbetar med flera olika projekt som gäller lantbruk och vattenskydd.

Vi ringde upp Line Strand för att prata om lantbruk och vattenskydd.

Vill du höra mer av Line titta gärna på webbinariet ”Digital vattenvandring med Line Strand”,  från 4 november 2021.

 

Kursen gick igenom olika sätt att förbättra skörd och lönsamhet genom att minska förlusterna av näringsämnen på olika sätt. Strukturkalkning, dikesunderhåll och dränering, minskad jordbearbetning, fånggrödor och gödsling. Genom en digital vattenvandring med exempel i forma av filmer och foton visade Line också konkreta exempel på hur en vattenvandring i fält går.

Här hör du intervjun med Line Strand (cirka 20 minuter)

 

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska