Info september 2023

Smarta Vatten är ute i fält och under sommaren kommer det att plåppa åpp fältträffar på olika håll hos våra demogårdar.

LÄNK

Fältträffar i sommar

Smarta Vatten är ute i fält och under sommaren kommer det att plåppa åpp fältträffar på olika håll hos våra demogårdar.

LÄNK

Utnyttja projektets tjänster

Visste du att det inom Smarta Vatten finns möjlighet att utveckla gårdspecifika lösningar, att starta vattendragsgrupper tillsammans med fler, få konsultering, och att delta i gemensamt lärande, träffar och webbmöten?

LÄNK

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska