Top

BSI- Kombidammar

Här tipsar vi om ett webbinarium om kombidammar ordnat av BSI, Baltic Stewardship Initiative i november 2021.

BSI- Baltic Stewardship Initiative är ett projekt som drivs av WWF Sverige i samarbetet med LRF, Greppa Näringen och jordbruksverket.

Begreppet kombidamm kommer av viljan att förena olika funktioner och nyttor hos en damm. I teorin kan de olika nyttorna vara: vatten för bevattning, näringsretention, biologisk mångfald, skönhetsupplevelse och vattenbuffringsförmåga.

 

Med fem nyttor finns teoretiskt många kombinationsmöjligheter. I praktiken går det inte att få allt samtidigt och det handlar om att hitta kompromisser. En bevattningsdamm kan utformas varierat så att den får mer eller mindre funktioner för biologisk mångfald. Ett annat exempel är att ju mer näringsrikt vatten den fylls med, helst ur dräneringsrör, desto mer näringsretention kan ske.

Talare på webbinariet: Tette Alström från Ekologigruppen och Martin Jönsson, inspektor Svenstorp-Björnstorp, som berättar mer om hur man framgångsrikt kan anlägga en kombidamm i sitt eget lantbruk.

* Under vintern 21/22 anordnade BSI tillsammans med LRF och Greppa Näringen en serie seminarier som lyfte goda exempel från lantbrukare som jobbar med effektiva lösningar på sina gårdar för att minska läckaget av växtnäring till omgivande vattendrag, sjöar och hav samt för att optimera sin användning av växtnäring. Seminarierna riktade sig främst till lantbrukare, experter och myndigheter men också till andra intresserade som vill lära sig mer om åtgärder på gårdsnivå som bidrar till att minska övergödningen.

Mer om samma ämne

Dammar och våtmarker

Hushållningssällskapet – Praktisk handbok för våtmarksbyggare. 

Hammarudda gård anlägger våtmark – Film från LeaderÅland, 16 min.

Tage Eriksson om Hammaruddas våtmark – Film från Hungry for Saltvik, 6 min.

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd