Att anlägga en egen våtmark eller damm

-Från idé till färdig pöl, hur går man tillväga? 

Fundera på plats, syfte och utformning

Först bör man såklart fundera på vad syftet med dammen/våtmarken är och hitta en ändamålsenlig plats för den. Även om huvudsyftet exempelvis är bevattning så går det ofta med små medel att anlägga den så att den även får fler funktioner. Samtidigt finns det intressen som kan vara svåra att kombinera, exempelvis bör dammar som är tänka för groddjur, fåglar eller rening inte innehålla fisk.

Att ta in personer som är kunniga inom ämnet kan lyfta våtmarken och göra den ännu bättre. Vattenskydd.ax hjälper gärna till att förmedla kunskap. 

Mer information om att anlägga våtmark längre ner på sidan.

TILLSTÅND

Damm eller våtmark: Det krävs inget bygglov för att anlägga en våtmark eller damm på privat mark, men om du ska anlägga en stor våtmark eller damm, eller om du behöver muddra så kan det krävas granskning eller tillstånd hos ÅMHM. Det finns också regler kring särskilda natur- och kulturvärden så det är alltid bra att kontakta relevanta myndigheter innan projektet utförs. Relevanta myndigheter kan vara kommunen, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM och/eller landskapsregeringen.

Generellt gäller att:

  • Upprättande av våtmark större än 5 ha kräver tillstånd.
  • Dammar eller liknande uppdämningar av vatten större än 20.000 m3 kräver tillstånd
  • Ett område större än 500 m2 som ska muddras kräver tillstånd
  • Ett område större än 50 m2 som ska muddras kräver granskning

 

* Om du vet att det finns kulturminnen eller skyddsvärda växter eller djur på platsen där du planerar en åtgärd ska du alltid kontakta relevant myndighet.

** Planerar du en åtgärd inom ett vattenskyddsområde ska landskapsregeringens miljöbyrå kontaktas och du behöver göra en så kallad anhållan om åtgärd enlig §5 vattenlagen (1996:61)

Läs mer om de handlingar som krävs för ansökan på ÅMHMs webbsida https://www.amhm.ax

Dikesombyggnad eller täckdikning: Om du vill ska eller förbättra den rådande torrläggningen genom att fördjupa ett dike eller annars förstora det, behövs alltid ett vattenrättsligt tillstånd. Det vattenrättsliga tillståndet kan du få genom ett dikesförrättningsförfarande.

Läs mer om dikning och dikningsförrättning på landskapsregeringens webbsida https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/vattenarenden

KOSTNAD

Kostnaden för att anlägga en våtmark varierar såklart beroende på storlek, form och plats. Det finns bidrag att söka för anläggandet av våtmark, nedan listas några exempel:

Lokalkraft Leader Åland 

Ålands Landskapsregerings Jordbruksbyrå

PAF medel


MER OM ATT ANLÄGGA VÅTMARK

Läsning för den som vill fördjupa sig inom våtmarksbyggande hittas på Greppa Näringen:

Praktisk handbok för våtmarksbyggande, av Peter Feuerbach

Mer läsning om att anlägga en våtmark.

 Från Idé till våtmark av Greppa Näringen

Om våtmarker på svenska Naturvårdsverket. 

Våtmarker – Naturvårdsverket 

På våtmarksguiden.se  hittar du kunskap och inspiration som rör våtmarker och dammar. 

Våtmarksguiden.se

 

Ett seminarium om kombidammar ordnades av BSI- Baltic Stewardship Initiative 2022. 

Mer information här: Webinarium om kombidammar.  

Webbinarier om våtmarker 

Våtmarker fyller en mängd viktiga funktioner i landskapet och är viktiga pusselbitar i arbetet med att nå ett hållbart samhälle. Hösten 2021 genomförde Naturvårdsverket en webbinarieserie om våtmarkers betydelse och roll.

Här finns inspelningarna från de sju webbinarierna samt de presentationer som visades.

VATTENPODDEN OM VÅTMARKER PÅ ÅLAND

Poddavsnitt med  Maria Granlid och Kalle Koivisto på Granlids på Vårdö.

Granlids våtmark fångar näring och ökar biologisk mångfald. 

 

Poddavsnitt med Johan Holmqvist på Södergårds i Hammarland.

Win- win för Johan Holmqvist och miljön. 

 

Liknande artiklar

Våtmarken harmoni

I Ämnäs har bärodlaren Harry Söderberg anlagt en multifunktionell våtmark som även ska fungera som besöksplats för våtmarksintresserade. Läs gärna mer om våtmarken på Leader

Gölby

Under försommaren 2022 byggde Ålands Vatten om utloppet till diket “Strömmen” i Gölby. Det har länge varit prioriterat att sätta in åtgärder på platsen då

Nabbens våtmark

Invid Slemmern ligger Nabbens våtmark, byggd av Mariehamns stad. Den fungerar som en reningsdamm, gynnar biologisk mångfald och är ett populärt rekreationsområde. På Marihamns webbsida

Norra Mariehamn och södra Jomala

Norra Mariehamn har varit ett område som tidigare har haft en del översvämningsproblematik. Vattnet har delvis sitt ursprung från hårdgjorda ytor i industriområden och köpcentrum

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska