Win-win för Johan Holmqvist och vattenmiljön

– Att få så höga skördar som möjligt med hjälp av bevattningsåtgärder, det gynnar jordbruket, det gynnar den som ska köpa maten och det gynnar dem som bryr sig om vattenmiljön, säger Johan Holmqvist på Södergårds i Hammarland.
Efter den torra sommaren 2018 anlade han en bevattningsdamm och skyddade samtidigt vattendragen runt omkring med en sedimenteringsdamm.

 

Johan Holmqvist, lök- och potatisodlare på Södergårds i Hammarland har säkrat vattentillgången till sina odlingar med en bevattningsdamm. Intill den stora dammen har han, med stöd från Leader Åland, anlagt en mindre sedimenteringsdamm som bromsar upp vattenflödet och på så sätt fångar upp fosfor som annars skulle rinna ut i Ivarskärsfjärden.

Lyssna på intervjun med Johan, som berättar om hur det går till att anlägga en bevattningsdamm och vad han ser för fördelar med projektet.

 

Och när du har lyssnat färdigt, så kan du läsa mer om projektet och ta en titt i 360 på Johans sedimenteringsdamm hos Leader Åland.

Här hör du intervjun med Johan Holmqvist (cirka 20 minuter)

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska