Nabbens våtmark

Invid Slemmern ligger Nabbens våtmark, byggd av Mariehamns stad. Den fungerar som en reningsdamm, gynnar biologisk mångfald och är ett populärt rekreationsområde.

På Marihamns webbsida kan du läsa om hur våtmarken blev till, om reningsprocesserna och om gäddbeståndet i Slemmern som växer tack vare denna våtmark. 

https://www.mariehamn.ax/trafik-och-miljo/vatmarker/byggprojektet-och-reningsprocesserna

Mariehamns Stad vann Nordiska Ministerrådets miljöpris 2022 för Nabbens våtmark. 

 

Motiveringen från juryn

”Årets vinnare med sin mångsidiga lösning renar vattenmiljön och tillför positiva effekter på växt- och djurlivet. Dessutom strävar initiativet till att säkra klimatanpassningen i stadsmiljön. Genom sin tillgängliga närhet till djur och natur samt den pedagogiska utformningen främjar årets vinnare det sociala välbefinnandet hos människor samtidigt som den höjer deras kunskapsnivå och medvetenhet om naturen.”

Se alla informationsskyltar om Nabbens våtmark på Mariehamns stads webbsida. 

Nabbens våtmark har finansierats till stor del genom bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och landskapsregeringens operativa program, Ålandsbankens Östersjöprojekt samt landskapsregeringens miljöbyrå. 

Våtmarkens fokus på gäddornas lek har kunnat förverkligas tack vare samverkan med Ålands fiskevårdsförening.

Åländska våtmarker, dammar och sedimenteringslösningar

Denna sida är en kunskapsbank med olika åländska våtmarker, dammar och sedimenteringslösningar. Sammanställningen är inte komplett så saknar du någon eller har förslag på innehåll får du gärna ta kontakt med info@vattenskydd.ax

Exempel på åländska våtmarker

Våtmarken harmoni

I Ämnäs har bärodlaren Harry Söderberg anlagt en multifunktionell våtmark som även ska fungera som besöksplats för våtmarksintresserade. Läs gärna mer om våtmarken på Leader

Gölby

Under försommaren 2022 byggde Ålands Vatten om utloppet till diket “Strömmen” i Gölby. Det har länge varit prioriterat att sätta in åtgärder på platsen då

Hammarudda våtmark

På Hammarudda har man anlagt en våtmark för att kunna rena vatten och locka till sig mer vilt. Arbetet med våtmarken har dokumenterats för att

Våtmark Granlid

Granlids på Vårdö är en av Ålands äldsta äppelodlingar med anor från 1943. Våren 2020 stod gårdens senaste projekt färdigt – en våtmark på en

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska