Bevattning av vall både lönsamt och bra för vattendragen

Att bevattna vall ökar skörden, sparar pengar och är dessutom bra för vattenskyddet, eftersom en frisk gröda gör att mindre näring läcker ut i vattendragen. Vattenpodden har intervjuat Carl Andås, som sommaren 2021 undersökte utfallet av vallbevattning på två åländska mjölkgårdar.

Med bevattning kan man minska överodlingen av vall, och det är där mycket av besparingen ligger.

Sommaren 2021 utförde Carl Andås och Jakob Nygårds från Sveriges lantbruksuniversitet fältstudier på två åländska mjölkgårdar för att utreda lönsamheten kring bevattning av vall. Projektet utfördes i samarbete med Ålands Hushållningssällskap och visar att mjölkgårdarna har mycket att spara på att vattna sina vallodlingar. Och eftersom grödan hålls friskare bidrar bevattningen även till att skydda vattendragen, då växterna kan ta till sig näringen ur jorden istället för att den läcker ut.

Här hör du Carl Andås berätta mer om studien (cirka 20 minuter)

 

Mer om samma ämne

Bevattning och näringsförluster

Hushållningssällskapets demodag om bevattning hittar du på deras Facebooksida.

Greppa Näringens praktiska råd om bevattning och växtnäringsutnyttjande.

Jordbruksverkets skrift om bevattning och växtnäringsutnyttjande

 

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska