Top

Bevattning av vall både lönsamt och bra för vattendragen

Att bevattna vall ökar skörden, sparar pengar och är dessutom bra för vattenskyddet, eftersom en frisk gröda gör att mindre näring läcker ut i vattendragen. Vattenpodden har intervjuat Carl Andås, som sommaren 2021 undersökte utfallet av vallbevattning på två åländska mjölkgårdar.

Med bevattning kan man minska överodlingen av vall, och det är där mycket av besparingen ligger.

Sommaren 2021 utförde Carl Andås och Jakob Nygårds från Sveriges lantbruksuniversitet fältstudier på två åländska mjölkgårdar för att utreda lönsamheten kring bevattning av vall. Projektet utfördes i samarbete med Ålands Hushållningssällskap och visar att mjölkgårdarna har mycket att spara på att vattna sina vallodlingar. Och eftersom grödan hålls friskare bidrar bevattningen även till att skydda vattendragen, då växterna kan ta till sig näringen ur jorden istället för att den läcker ut.

Mer om samma ämne

Bevattning och näringsförluster

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd