Tips vid dikesunderhåll?

Öppna diken och täckdiken på din mark räknas som vattenanläggningar. Du som är markägare kan vara skyldig att underhålla dem men innan du gör är det bra att ha koll på regler och rekommendationer.

 

Här nedan finns lite tips på var du kan inhämta information. 

* Se också artikeln ”Vad gäller vid dikesombyggnad”.

Om dikesunderhåll i vattenpodden

Om täckdikning med Carbon Action Svenskfinland och täckdiknings-föreningen från april 2021. 

Om dikesunderhåll från jordbruksverket i Sverige. 

 

Mer om dikning och vattenhushållning från  jordbruksverket i Sverige.

 

* Lagstiftning och regler kan skilja mellan Sverige och Finland även om mycket är lika.

* Lagstiftning och regler kan skilja mellan Sverige och Finland även om mycket är lika.

Åländska våtmarker, dammar och sedimenteringslösningar

Denna sida är en kunskapsbank med olika åländska våtmarker, dammar och sedimenteringslösningar. Sammanställningen är inte komplett så saknar du någon eller har förslag på innehåll får du gärna ta kontakt med info@vattenskydd.ax

Exempel på åländska våtmarker

Våtmarken harmoni

I Ämnäs har bärodlaren Harry Söderberg anlagt en multifunktionell våtmark som även ska fungera som besöksplats för våtmarksintresserade. Läs gärna mer om våtmarken på Leader

Gölby

Under försommaren 2022 byggde Ålands Vatten om utloppet till diket “Strömmen” i Gölby. Det har länge varit prioriterat att sätta in åtgärder på platsen då

Nabbens våtmark

Invid Slemmern ligger Nabbens våtmark, byggd av Mariehamns stad. Den fungerar som en reningsdamm, gynnar biologisk mångfald och är ett populärt rekreationsområde. På Marihamns webbsida

Hammarudda våtmark

På Hammarudda har man anlagt en våtmark för att kunna rena vatten och locka till sig mer vilt. Arbetet med våtmarken har dokumenterats för att

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska