Vad är ett bra dike? Lantbrukaren Conny Pettersson förklarar

Dikesentusiasten och lantbrukaren Conny Pettersson från Danbyholms gård i Sörmland i Sverige berättar varför bra dikning är så lönsamt för lantbrukaren.

För min egen del så är det en produktionshöjande faktor, att få bort vatten från min odlingsmark.

Conny Pettersson deltog i november 2019 i ett heldagsseminarium om dikning och minskad jordbearbetning, ordnat av ordnade Ålands Vatten Ab och vattenskydd.ax inom ramen för Leaderprojektet ”Minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark”.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska