Pernilla Gabrielsson, frukr- och bärodlingsrådgivare

Pernilla Gabrielsson: ”Droppbevattning gör fruktodlingen hållbar”

– Som jag upplever det så är frukt- och bärodlingen mycket effektiv, alltså man är väldigt noga med vad man sätter in och vad man får ut, säger Pernilla Gabrielsson, frukt- och bärodlingsrådgivare vid Ålands Hushållningssällskap.

 

Åland kallas Finlands fruktträdgård och frukt- och bärodlingen är ett stort och växande segment inom det åländska lantbruket.

 

Inom vattenskyddsområdet för Långsjön och Markusbölefjärden finns det både äldre och nyanlagda frukt- och bärodlingar, och på vattenskydd.ax vill vi veta mer om hur arbetet med att minska näringsförlusterna från de här odlingarna går till.

 

Därför bjöd vi in Ålands Hushållningssällskaps frukt- och bärodlingsrådgivare Pernilla Gabrielsson till Vattenpodden.

Här hör du intervjun med Pernilla Gabrielsson (cirka 20 minuter)

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska