Carbon Action – förbättra markens bördighet med fånggrödor

Vad behöver man beakta när man planerar att odla fånggrödor? Under Carbon Action Svenskfinlands webbinarium 18.2.2021 besvarade Göran Bergkvist, docent och universitetslektor i växtodlingslära vid Sveriges lantbruksuniversitet, den frågan. Han berättade också om fånggrödors förfruktsvärde och gav tips på hur och när fånggrödorna ska sås och hur och när de borde avslutas.

Med på webbinariet var också Tony Hydén, jordbrukare och verksamhetsledare för andelslaget Lappträsk Farmarna. Tony berättade om sina erfarenheter från odlingen av fånggrödor.

Mer information och länkar till presentationer finns  på Carbon Action Svenskfinlands webbsida.

Här hittar du webbinariet på Youtube

 

Här hittar du Carbon Action Svenskfinlands Guide om FÅNGGRÖDOR.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska