Informationsblad om vattenskydd och SKOGSBRUK

I samarbete med skogsbruksbyrån på Ålands landskapsregering, Ålands skogsvårdsförening r.f., Ålands Skogsindustrier Ab och SkogAx har Ålands Vatten och vattenskydd.ax tagit fram ett informationsblad om vattenskydd och SKOGSBRUK.

”Det finns flera faktorer som gör att skogsbruk kan påverka vatten. Bland annat topografi, områdets vindkänslighet, jordmån, skogstyp och vilken årstid arbetet sker.”

Informationsbladet vattenskydd och SKOGSBRUK innehåller regler , rekommendationer och annan information som:

  • Skyddszoner vid avverkning och drivning
  • Hur man undviker körskador
  • Dikning och rensning
  • Markberedning och plantering
  • Stubbehandling och gödsling
  • Timmerlagring och rishantering
  • Bränslehantering

Här hittar du alla våra informationsblad

 

Följ oss på Facebook för att få information om när vi uppdaterar med mer information om vattenskydd.

Liknande artiklar

Östersjön

Övergödningen är Östersjöns största problem och till följd av övergödningen drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Nya infoblad om vattenskydd

Nu har vi nöjet att lansera tre nya informationsblad om vattenskydd med fokus på hur du kan hjälpa till att skydda vårt vatten. De nya

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska