Top

Informationsblad om vattenskydd och SKOGSBRUK

I samarbete med skogsbruksbyrån på Ålands landskapsregering, Ålands skogsvårdsförening r.f., Ålands Skogsindustrier Ab och SkogAx har Ålands Vatten och vattenskydd.ax tagit fram ett informationsblad om vattenskydd och SKOGSBRUK.

”Det finns flera faktorer som gör att skogsbruk kan påverka vatten. Bland annat topografi, områdets vindkänslighet, jordmån, skogstyp och vilken årstid arbetet sker.”

Informationsbladet vattenskydd och SKOGSBRUK innehåller regler , rekommendationer och annan information som:

  • Skyddszoner vid avverkning och drivning
  • Hur man undviker körskador
  • Dikning och rensning
  • Markberedning och plantering
  • Stubbehandling och gödsling
  • Timmerlagring och rishantering
  • Bränslehantering

Följ oss på Facebook för att få information om när vi uppdaterar med mer information om vattenskydd.