Skydda vattnet mot läkemedel

Användning och produktion av läkemedel för både människor och djur ökar över hela världen. Och i samma takt ökar förstås mängden läkemedelsrester i naturen. Men det finns sätt att minska spridningen.

Läkemedel är framtagna för att påverka olika processer i kroppen och för att hålla sig stabila tills de når fram till sitt mål. Det här gör även att de stannar kvar i miljön under lång tid.

Eftersom vi behöver läkemedel för att lindra och bota sjukdomar är det svårt att införa förbud mot dessa ämnen.

Vi har ännu ingen helhetsbild över de sammanlagda effekterna av läkemedelsrester i miljön. Vi vet däremot att läkemedel som når ut i hav, sjöar och vattendrag påverkar växt- och djurlivet redan vid mycket låga halter. Och via fisk och dricksvatten får vi människor sedan i oss ämnena igen.

 

De värsta miljöbovarna bland läkemedlen:

DIKLOFENAK
 • Aktiv ingrediens i exempelvis Voltaren.
 • Används på både människor och djur för att minska smärta vid muskelinflammationer och reumatism.
 • Orsakar skador på lever, njurar och gälar hos fisk.
 • Hämmar tillväxten hos marina plankton.
 • Extremt svårnedbrytbart, både i reningsverk och ute i naturen.
 • Den sammanlagda mängden av diklofenak som släpps ut i Östersjön varje år uppgår till 5 000 kg. Nedbrytningstiden är 20 år, vilket säger att det finns 100 000 kg diklofenak i Östersjön idag.
METFORMIN
 • Aktiv ingrediens i exempelvis Metforem.
 • Används vid behandling av diabetes typ II samt Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).
 • Orsakar feminisering och minskar fruktsamheten hos hanfiskar.
 
ANTIBIOTIKA
 • Antibiotikarester som sprids i naturen bidrar till den ökande antibiotikaresistensen.
 • Ju fler organismer i miljön som får i sig antibiotika, desto fler motståndskraftiga bakterier kan utvecklas.
IBUPROFEN
 • Aktiv ingrediens i mängder av värkmediciner såsom Ibumax och Ibumetin.
 • Smärtstillande, antiinflammatoriskt och febernedsättande läkemedel.
 • Påverkar fiskarnas reproduktion.
 • Hämmar tillväxten av plankton.
 
HORMONER
 • Finns i exempelvis preventivmedel och mediciner mot klimakteriebesvär.
 • Påverkar fertiliteten hos vattenlevande djur och organismer.

Gamla läkemedel – så gör du

 • Gamla mediciner och mediciner som inte ska användas mer är problemavfall.
 
DU KAN OCKSÅ:
 • Fråga din läkare och på apoteket om miljöpåverkan av det läkemedel du har förskrivits.
 • Be att få recept endast på den mängd du behöver, antal tabletter eller kartor istället för en hel ask eller burk.
 • Tänk över din användning av mediciner. Är det något du kan undvika, minska förbrukningen av eller byta ut till ett mindre skadligt läkemedel?

Infoblad om läkemedel

Läs mer om läkemedel och hur de påverkar vattnet i vårt infoblad (pdf)

Liknande artiklar

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska