Jordbrukets vattenvård i Raseborg

Nytt tillfälle att lära sig om praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård! 7–8 november i Raseborg!

Seminarium inklusive fältbesök om praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård. Seminariet ordnas på Yrkeshögskolan Novia i Raseborg och ordnas i samarbete med projektet Raseborgs å, SLC Nyland, BSAG, LUVY och vattenskydd.ax.

Hela programmet i denna länk!

 

 

 

Vi kommer att ordna en gemensam buss från Åland till Ekenäs och Snappertuna för att delta på evenemanget ”Praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård” 7-8 november och skulle gärna se att du kommer med!

Dagarna hålls helt på svenska med undantag av en förinspelad föreläsning på engelska som textas till svenska.

Vi reser från Mariehamn måndag 6 november på eftermiddagen och kommer hem med färjan som går från Åbo onsdag 8 på kvällen.

Åländska deltagare anmäler sig genom kontakt med Ann Nedergård på Ålands Vatten. 

Länkar till arrangörerna:

Yrkeshögskolan NOVIA

SLC

BSAG

LUVY 

Liknande artiklar

Våtmarken harmoni

I Ämnäs har bärodlaren Harry Söderberg anlagt en multifunktionell våtmark som även ska fungera som besöksplats för våtmarksintresserade. Läs gärna mer om våtmarken på Leader

Gölby

Under försommaren 2022 byggde Ålands Vatten om utloppet till diket “Strömmen” i Gölby. Det har länge varit prioriterat att sätta in åtgärder på platsen då

Nabbens våtmark

Invid Slemmern ligger Nabbens våtmark, byggd av Mariehamns stad. Den fungerar som en reningsdamm, gynnar biologisk mångfald och är ett populärt rekreationsområde. På Marihamns webbsida

Norra Mariehamn och södra Jomala

Norra Mariehamn har varit ett område som tidigare har haft en del översvämningsproblematik. Vattnet har delvis sitt ursprung från hårdgjorda ytor i industriområden och köpcentrum

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska