Upp

Skydda vattnet mot farliga ämnen

Det finns kemiska ämnen i många av de produkter och varor som vi köper och använder varje dag. Ofta är dessa ämnen både farliga och långlivade i naturen. Våra avloppsreningsverk är inte heller byggda för att ta hand om svårnedbrytbara farliga ämnen....

Det finns kemiska ämnen i må...

Läs mer