Skydda vattnet mot farliga ämnen

Det finns kemiska ämnen i många av de produkter och varor som vi köper och använder varje dag. Ofta är dessa ämnen både farliga och långlivade i naturen. Våra avloppsreningsverk är inte heller byggda för att ta hand om svårnedbrytbara farliga ämnen.

LÄNK

Skydda vattnet mot läkemedel

Användning och produktion av läkemedel för både människor och djur ökar över hela världen. Och i samma takt ökar förstås mängden läkemedelsrester i naturen. Men det finns sätt att minska spridningen.

LÄNK

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska