Vattenskydd för näringsidkare

På Åland har vi idag hög kvalitet på vattnet i våra råvattentäkter Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkarby Träsk. Men vattenkvalitén försämras. Vi lever i en tid med klimatförändringar, ökande befolkning och minskande råvarutillgångar. Många faktorer påverkar vårt vatten, till exempel utsläpp från industrin, jordbruk, avloppsanläggningar, väg- och byggprojekt.

Verksamhet i och kring vattenområden regleras av Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland.  På Åland finns dessutom tre vattenskyddsområden där särskilda föreskrifter från 1988 gäller. Markägarna runt vattenskyddsområdena har en gång fått ersättning för att skydda området.

Alla behöver rent vatten och alla kan också vara med
och säkra tillgången i framtiden.

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska