Rent dricksvatten till alla

“Ålands Vatten producerar och levererar dricksvatten till 75 procent av Ålands befolkning från reningsverket vid Dalkarby träsk. Vi har idag ett mycket bra utgångsläge och hög kvalitet på vattnet i våra råvattentäkter Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkarby Träsk. Men vattenkvalitén försämras. Vi lever i en tid med klimatförändringar, ökande befolkning och minskande råvarutillgångar. Därför har vi påbörjat vårt arbete mot en hållbar vattenförsörjning år 2030, och vi är redan på god väg.”

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska