Top

Projektplan 2021

Framtagande av VA-plan Åland har utmynnat i det fortsatta VA-samarbetet  som pågår 2019-2022 mellan Ålands Vatten och 12 kommuner.  Siktet är inställt på att förverkliga en hållbar VA-försörjning fram till år 2030. VA-samarbetet jobbar utifrån den VA-policy som togs fram i arbetet med VA-plan. Den kommunala VA-sektorns prioriterade åtgärder följs åt av en årsvis projektplan.

EKONOMI
Publicera rapport om långsiktig finansiering av Ålands VA-sektor. Utgå ifrån inhämtade nyckeltal och presentera förslag till helhetsbild med storinvesteringar under en tioårsplan för beslutsfattarna.

LAGSTIFTNING
VA-tjänstlag i fokus med LR-utsedd arbetsgrupp med mål att lämna över färdigt förslag innan år 2022. Utveckla VA-policyn.

LÄCKSÖKNING
Koordinera installation av kommunala vattenmätare inom berörda kommuner. Initiera fler mätare till år 2022. 2022. Utveckla VA-policyn.

DIGITALISERING
Initiera del 1-förundersökning till projekt om VA-datasamordning år 2021.

Förbereda del 2 för genomförande av projekt om VA-datasamordning år 2022.

ÖKA KUNSKAPEN OM VA-FRÅGOR
Jobba mer utåtriktat och för dialog med alla kommunala beslutande organ.

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd