Upp

Seminarium om dikning och minskad jordbearbetning

Den 21 och 22 november 2019 ordnade Ålands Vatten Ab och vattenskydd.ax ett heldags seminarium och en lunchföreläsning inom ramen för leaderprojektet ”Minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark”.

Dagarnas huvudföreläsare var Jenny Jochnick, Agronom och vattenstrategisk rådgivare, från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Föreläste gjorde även Conny Pettersson, lantbrukare från Danbyholms gård i Sörmland i Sverige.

Jenny och Conny delade med sig av deras arbete och erfarenheter för minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark och den 21 november hade deltagarna också möjlighet att delta i gruppdiskussioner. Målsättningen med gruppdiskussionerna var att ge deltagarna möjlighet att föra fram synpunkter samtidigt som arrangören fick bättre kunskap om vad lantbrukarna skulle önska att vi fokuserar på inom projektet.

”Gårdsvis rådgivning, dikeskunskap, vattendragsgrupper, skyddszoner och minskad jordbearbetning är exempel på sådant som framkom i både föreläsningar och diskussioner under dagen.”

De som vill ta del av de presentationer som föreläsningarna utgick ifrån kan kontakta projektledare Ann Nedergård, Ålands Vatten Ab – vattenskydd.ax ann.nedergård@vatten.ax

Vill du lyssna till en intervju som Ålands Radio gjorde vid lunchseminariet den 22 november så hittar du det här.

En sammanställning från gruppdiskussionerna hittar du om du klickar på bilden till höger.

Mer information om vattenskydd i jordbrukslandskapet hittar du här.
Mer information om LEADER projektet ”Minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark” hittar du här.

Förbättrad markstruktur, dikesvård och bra dränering är åtgärder som Jenny Jochnick lyfter fram som viktiga för att minska växtnäringsförlusterna från jordbruksmark.

Följ oss på Facebook för att få information om när vi uppdaterar med nyheter och information om föreläsningar och evenemang.