Upp

Leaderprojekt – minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark

Ålands Vatten driver mellan september 2019 och maj 2021 ett projekt inom Lokalkraft Leader Åland. Målsättningen med projektet är att hitta åtgärder som skapar vinn-vinn för både jordbrukare och vattenmiljön genom minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark.

Projektet omfattar flera olika aktiviteter och åtgärder, bland annat:

  • Föreläsningar inom t.ex. jordhälsa, strukturkalkning, sedimentationsbassänger, bevattningsdammar och betesmarker.
  • Fältbesök och dikesvandringar.
  • Gårdsvis rådgivning med syfte att identifiera vad som kan ge minskade växtnäringsförluster från den brukade marken.
  • Framtagande av informationsblad annat informationsmaterial samt film om olika åtgärder.

Projektet har sitt ursprung i att en utredning från Åbo Yrkeshögskola 2018 visade att jordbruket är den största källan till extern näringsbelastning i både Markusbölefjärden och Långsjön.

Ålands Vatten Ab och vattenskydd.ax hoppas med detta projekt att kunna hjälpa och inspirera lantbrukare till att arbeta för minskade näringsförluster från jordbruksmarken. En annan förhoppning är att projektets ska leda till att fler aktörer på Åland vill arbeta med dessa frågor.

 

Projektledningen sköts av Ålands Vatten och vattenskydd.ax. Fältbesök, rådgivning och föreläsningar, framtagande av information och film köps in som experttjänster.

”Insatserna ska bidra till en förbättrad vattenkvalitet. Det som redan görs visas upp som goda exempel med potential att spridas utanför vattenskyddsområdena. Och de jordbrukare som medverkar i projektet kan både öka sin lönsamhet och känna en stolthet över de åtgärder som genomförs.”

Alla som är intresserade kan delta i projektets olika aktiviteter. Gårdsvis rådgivning erbjuds i första hand till jordbrukare aktiva inom vattenskyddsområdet kring Långsjön i Finström och Jomala samt Markusbölefjärden i Finström.

Vi tar tacksamt emot förslag på ämnen vi skulle kunna lyfta eller föreläsare och rådgivare som det finns intresse av att vi skulle bjuda in.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev och följ projektet på Facebook via vattenskydd.ax.

Information på Leaderprogrammets webbsida finns här

Projektplan finns att ladda ner här (pdf)

Följ oss på Facebook för att få information om när vi uppdaterar med nyheter och information om föreläsningar och evenemang.