Upp

LEADER projekt – minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark

Ålands Vatten kommer mellan september 2019 och maj 2021 driva ett projekt inom Lokalkraft Leader Åland. Målsättningen med projektet är att hitta åtgärder som ger vinn-vinn för både jordbrukare och vattenmiljön genom minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark.

Projektet kommer att omfatta flera olika aktiviteter och åtgärder, bland annat:

  • Föreläsningar inom t.ex. jordhälsa, strukturkalkning, sedimentationsbassänger, bevattningsdammar och betesmarker.
  • Fältbesök och dikesvandringar.
  • Gårdsvis rådgivning med syfte att identifiera vad som kan ge minskade växtnäringsförluster från den brukade marken.
  • Framtagande av informationsblad annat informationsmaterial samt film om olika åtgärder.

 

Projektledningen sköts av Ålands Vatten och vattenskydd.ax. Fältbesök, rådgivning och föreläsningar, framtagande av information och film köps in som experttjänster.

”Vi tror att insatserna inom projektet har potential att bidra till en förbättrad vattenkvalitet, att det som görs kan visas upp som goda exempel med potential att spridas utanför vattenskyddsområdena samt att de jordbrukare som medverkar i projektet både kan finna en lönsamhet och känna en stolthet över de åtgärder som genomförs.”

Det kommer att vara möjligt för alla som är intresserade att delta i projektets olika aktiviteter men gårdsvis rådgivning kommer i första hand att erbjudas till jordbrukare aktiva inom vattenskyddsområdet kring Långsjön i Finström och Jomala samt Markusbölefjärden i Finström.

Är du intresserad av att ta del av projektet och att få information från oss, ta kontakt med ann.nedergård@vatten.ax så att vi får din e-postadress eller följ oss på facebook via vattenskydd.ax.

Information på leaderprogrammets webbsida finns här

Projektets projektplan finns här att ladda ner som pdf Projektplan_LEADER_rådgivning för minskat näringsläckage ÅV

Vi tar tacksamt emot förslag på ämnen vi skulle kunna lyfta eller föreläsare och rådgivare som det finns intresse av att vi skulle bjuda in.

Följ oss på Facebook för att få information om när vi uppdaterar med nyheter och information om föreläsningar och evenemang.